Sekundárna reťaz 1/2×5/2 84článkov so spojkou reťazezn.Favorit,výrobca ČR-Manet100