Opravy kľukoviek, výbrus valcov

Opravy kľukoviek, výbrus valcov

 • Zabezpečujem kompletné výbrusy valcov do skútrov MANET100,125, TATRAN125 a do motocyklov značky JAWA, ČZ, MANET v kubatúrach od 50-350.Dodacia doba je do  14 dní od doručenia.
 • Zabezpečujem kompletné opravy kľukoviek do motocyklov značky JAWA, ČZ, MANET v kubatúrach od 50-350.Dodacia doba mimo sezóny /november-marec/ je do  4-6 týždňov od doručenia .Dodacia doba v sezóne /apríl-október/je  do 6-8 týždňov od doručenia.Hrdzavé kľukovky  a kľukovky už niekoľko krát rozoberané na opravu neberiem!

Ceny opráv kľukoviek

Jawa Robot90

Štadion65€

 • S11,S22,S23
 • Pri výmene hriadelí treba pripočítať 17€ za hriadeľ.

JAWA5065€

 • typ 20, 21, 23

JAWA5065€

 •  typ 05, 550, 555
 • Pri výmene hriadelí treba pripočítať 13,50€ za hriadeľ.

JAWA9090€

typ 36,37

JAWA250100€

 • perák,kývačka,panelka,športka
 • pri nepoškodenom stredovom krúžku ojnice – 100€
 • pri poškodenom stredovom krúžku ojnice – 107€

JAWA350185€

 • perák,kývačka, panelka, športka
 • s uložením piestnych čapov ojnic v bronzových púzdrach
 • s jedným stredovým ložiskom

JAWA350190€

 • kývačka,panelka,športka,634
 • s uložením piestnych čapov ojnic v ihličkových ložiskách
 • s jedným stredovým ložiskom

JAWA350195€

 • 634,638,639,640
 • s uložením piestnych čapov ojnic v ihličkových ložiskách
 • s dvoma stredovými ložiskami

ČZ 150C95€

ČZ125, ČZ175, ČZ250100€

 • pri nepoškodenom stredovom krúžku ojnice-100€
 • pri poškodenom stredovom krúžku ojnice – 107€

ČZ125,150B,T,C95€

Pri poškodených hriadeľoch kľukovky t.j. poškodený závit,alebo zodraté osadenie pre ložisko,treba pripočítať 17€ za pravý hriadeľ a 21,50€ za ľavý hriadeľ.

 • Cena generálnej opravy kľukovky zahŕňa aj výmenu horných bronzových púzdier ojnice.
 • Pri poškodených hriadeľoch kľukovky t.j. poškodený závit,alebo zodraté osadenie pre ložisko,treba pripočítať 18,50€ za jednu hriadeľ.
 • Pri zodratom lôžku ojnice v zotrváku 6€ za frézovanie plochy lôžka+príložky ojnice.
 • Pri zodratom krúžku labyrintu JAWA350  treba pripočítať 7,50€ za krúžok pri typoch 354,360,361,362,623,633,634,471,472 a 9€ pri typoch 638,639,640.
 • Pri zodratom malom stredovom labyrinte JAWA350 treba pripopčítať 11€ za labyrint.

Ceny výbrusov valcov

Štadion50€

 • S11, S22, S23

JAWA50,Babetta.50€

 • typ 05, 550, 555, 20, 21, 23

JAWA Robot75

JAWA25075€

 • kývačka, panelka, športka

JAWA35065€

 • kývačka, panelka, športka

JAWA35065€

 • 634, 638, 639, 640

ČZ150C75€

ČZ175 Špeciál85

ČZ250/47170€

 • 471, 472

ČZ125, ČZ175, ČZ25070€

Kývačka

 • Cena výbrusu valca zahŕňa nový piest,nové piestne krúžky,nový piestny čap a nové segerky.
 • Valce na výbrus a kľukovky na opravu stačí zaslať poštou na moju adresu.Hotové to zašlem spät kuriérskou službou na dobierku.