Koleso po renovácii s Indickým ráfikom bez brzdového štítu